NAGRADNA IGRA – Poklanjamo 3 primjerka knjige “MASTI (KOJE) ŽIVOT ZNAČE”

DATUM DOGAĐANJA
24.10. do 27.10.2018.

VBZ Knjižara i Mall of Split vam u nagradnoj igri poklanjaju 3 primjerka knjige MASTI KOJE ŽIVOT ZNAČE, autora dr. Joseph Mercola. Zaigrajte s nama!

Sve što trebate napraviti je:
U komentarima ove objave na facebook-u Mall of Split-a označiti osobu kojoj bi se ova knjiga svidjela

Sretnog dobitnika objavljujemo u nedjelju, 28.10.2018. Sretno Svima!


KategorijaDOGAĐANJA


Mejaši prvi d.o.o. Josipa Jovića 93, 21000 Split OIB 49368232868 objavljuje

Pravila sudjelovanja u igri – „VBZ vam poklanja“  

Članak 1.

Priređivač igre je Mejaši prvi d.o.o. Josipa Jovića 93, Split, OIB 49368232868, (dalje u tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati na facebook stranici Mall of Splita www.mallofsplit.hr za potrebe promocije sponzora Mall of Split (dalje u tekstu: Sponzor).

Članak 2.

Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u nagradnoj igri (dalje u tekstu:Igra). 

Članak 3.

Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Sponzora i Priređivača.

Članak 4.

Igra se realizira u razdoblju od srijede, 24. listopada, do subote , 27.listopada 2018. godine.

Članak 5.

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika u Igri i jednaka mogućnost dobitka nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Članak 6.

Nagradna igra obuhvaća sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i njihove uže obitelji, te zaposlenika Sponzora i njihove uže obitelji.

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Za maloljetnu osobu Suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati. Maloljetnici se mogu natjecati u nagradnoj igri ukoliko imaju izričitu suglasnost roditelja ili skrbnika.

Prema zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnika i preuzimaju.

Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim sudjelovanjem. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Nagrada je neprenosiva na drugu osobu.

Članak 7.

Sudjelovanjem u Igri sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihove priče, podaci iz prijave, tonski zapisi i slično mogu objaviti u na internet stranicama www.mallofsplit.hr , na Facebook i Instagram kanalima Mall of Split-a. Sudionici pristaju da njihove prijave i podaci budu objavljeni na stranicama trećih osoba, web stranicama i stranicama društvenih mreža Sponzora. Sudionici Igre pristaju, bez iznimke, da Priređivač po potrebi koristi podatke prikupljene unutar Igre tijekom sljedeća 24 mjeseca za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudioniku.  

Članak 8.

Igra se realizira na način da na facebook stranici Mall of Split-a se objavljuje njen početak. Mehanizam nagradne igre je da natjecatelji tagiraju u komentaru svog prijatelja s kojim bi željeli osvojiti poklon. Igra se odvija kroz 4 različita dana, u razdoblju od 24. listopada, do 27.listopada 2018. , pri čemu pri završetku 4 dana se odabiru pobjednici (ukupno ima 3 pobjednika koja osvajaju 3 knjige), koji će zajedno sa svojim prijateljem osvojiti 3 ispod navedena poklona. Pobjednik se odabire uz pomoć stranice https://commentpicker.com/.

Pobjednici (osobe koja osvaja nagradu) su one osobe koje je stranica odabrala.

Članak 9.

Fond darova sastoji se od 3 (tri) nagrade, 3 knjige pod nazivom 'Masti koje život znače' iz trgovine VBZ u vrijednosti do 139 kn pojedinačno, odnosno 417kn ukupno. Sve darove osigurava Sponzor. Uručenje dara dobitnicima realizirat će se pravodobno, na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Igre.

Članak 10.

Darove dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po podacima identičan podacima koje je natjecatelj naveo u prijavi prilikom osvajanja nagrade.

Dar nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Trenutkom preuzimanja dara, odnosno potpisom o preuzimanju dara, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Igre prema Dobitniku.

Dobitnici su  dužni preuzeti dar najkasnije do trideset dana po završetku Igre. Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje dara, te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu dara. U slučaju da u roku od trideset dana  dobitnik ne preuzme dar, gubi pravo potraživanja istog.

Članak 11.

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 12.

Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Splitu.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.mallofsplit.hr, a njegova  valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

U Splitu, 22.listopada 2018. godine