REPLAY NAGRADNA IGRA – Napravi najbolju Replay fotografiju u Mall of Split!

DATUM DOGAĐANJA
08.09. do 30.09.2018.

Pofotkaj sebe u Replay store Mall of Split, objavi fotku na Instagramu i tagiraj na slici Replay Hrvatska i Mall of Split.
Najkreativniju fotografiju koja će najbolje promovirati brend Replay odabrati će Replay Hrvatska.
Nagradna igra traje do 30.09.2018., a najbolja fotografija osvaja Replay poklon bon u vrijednosti 1.000,00 kn.


KategorijaDOGAĐANJAReverto d.o.o.

Obrov 10, 
21000 Split

OIB 17022837073
objavljuje:

Pravila sudjelovanja u igri kreativnosti:
 „Napravi najbolju Replay fotografiju u Mall of Split“  

Članak 1.
Priređivač igre je Reverto d.o.o., Obrov 10, 21000 Split, OIB 17022837073, (dalje u tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati na facebook stranici Mall of Splita www.mallofsplit.hr za potrebe promocije sponzora Reverto (dalje u tekstu: Sponzor).

Članak 2.
Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u nagradnoj igri (dalje u tekstu:Igra). 

Članak 3.
Svrha Igre je darivanje najkreativnije osobe u svrhu promidžbe brenda Replay.

Članak 4.
Igra se realizira u razdoblju od subote, 08. rujna, do nedjelje , 30. rujna 2018. godine.

Članak 5.
Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika u Igri i jednaka mogućnost dobitka nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Članak 6.
Nagradna igra obuhvaća sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i njihove uže obitelji, te zaposlenika Sponzora i njihove uže obitelji.
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Za maloljetnu osobu Suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati. Maloljetnici se mogu natjecati u nagradnoj igri ukoliko imaju izričitu suglasnost roditelja ili skrbnika.
Prema zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnika i preuzimaju.
Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim sudjelovanjem. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Nagrada je neprenosiva na drugu osobu.

Članak 7.
Sudjelovanjem u Igri sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihove priče, podaci iz prijave, tonski zapisi i slično mogu objaviti u na internet stranicama www.mallofsplit.hr , na Facebook i Instagram kanalima Mall of Split-a. Sudionici pristaju da njihove prijave i podaci budu objavljeni na stranicama trećih osoba, web stranicama i stranicama društvenih mreža Sponzora.. Sudionici Igre pristaju, bez iznimke, da Priređivač po potrebi koristi podatke prikupljene unutar Igre tijekom sljedeća 24 mjeseca za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudioniku.  

Članak 8.
Igra se realizira na način da na facebook stranici Mall of Split-a se objavljuje njen početak. Mehanizam nagradne igre je da natjecatelji naprave najkreativniju fotografiju sebe u Replay store Mall of Split i tagiraju na slici Replay Hrvatska i Mall of Split. Igra se odvija u razdoblju od 08.09.2018. do 30.09.2018., pri čemu pri završetku 3 dana se odabire pobjednik, koji će prijateljem osvojiti Replay poklon u vrijednosti poklon bona od 1.000,00 kn. Pobjednik se odabire uz pomoć Replay Hrvatska. Pobjednik (osoba koja osvaja nagradu) je ona osoba koju je Replay Hrvatska odabrala po najboljoj kreativnosti promidžbe brenda Replay.

Članak 9.
Dar se sastoji od POKLON BONA REPLAY u vrijednosti od 1000 kn. Dar osigurava Sponzor. Uručenje dara dobitnicima realizirat će se pravodobno, na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Igre.

Članak 10.
Darove dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po podacima identičan podacima koje je natjecatelj naveo u prijavi prilikom osvajanja nagrade.
Dar nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu. Trenutkom preuzimanja dara, odnosno potpisom o preuzimanju dara, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Igre prema Dobitniku.
Dobitnici su  dužni preuzeti dar najkasnije do trideset dana po završetku Igre. Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje dara, te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu dara. U slučaju da u roku od trideset dana  dobitnik ne preuzme dar, gubi pravo potraživanja istog.

Članak 11.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.

Članak 12.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Splitu.

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.mallofsplit.hr, a njegova  valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

U Zagrebu, 07. rujna 2018. godine