MALL TE VODI NA ULTRU

5 STAR FASHION otvoreno
15 srpnja, 2016
EURO 2016 nagradni natječaj
27 lipnja, 2016

Članak 1. ORGANIZATOR
1.1. Organizator nagradnog natječaja pod nazivom "Mall te vodi na Ultru!", u nastavku Natječaj, je trgovački centar Mall of Split, odnosno poslovni subjekt Centar Split d.o.o. (Adresa: Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB:32138464586) u nastavku Organizator.
1.2. Facebook ni na koji način nije povezan s organizacijom i provođenjem natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.


Članak 2. Trajanje i svrha natječaja
2.1. Natječaj se održava u razdoblju od 5. srpnja do 13. srpnja sa završetkom u 23:59 sati.
2.2. Nagradni natječaj priređuje se u svrhu promocije Organizatora.


Članak 3. Pravila
3.1. Pravila Natječaja objavljena su na stranici www.facebook.com/MallOfSplit i www.mallofsplit.hr.


Članak 4. Način sudjelovanja
4.1. Za sudjelovanje je u razdoblju definiranom u članku 2. potrebno odgovoriti na pitanje ili zadatak postavljen na Facebook stranici Mall of Splita. Prvi zadatak postavlja se 5. srpnja (proglašenje 5 pobjednika je 6. srpnja), drugi zadatak postavlja se 7. srpnja (proglašenje 5 pobjednika je 9. srpnja), treći zadatak postavlja se 10. srpnja (proglašenje 5 pobjednika je 11. srpnja), četvrti zadatak postavlja se 12. srpnja (proglašenje dva pobjednika je 14. srpnja).
4.2. Drugi način sudjelovanja je natječaju na Instagram stranici Mall of Splita. Na objavu Organizatora na svojoj Instagram stranici, natjecatelji odgovaraju na zadatak objavom svoje fotografije uz odgovarajuće ključne riječi (hashtagove). Deset, prema odluci žirija, najkreativnijih autora koji postave svoje fotografije do 13. srpnja u 23:59 sati, dobit će po jednu nagradu.
4.3. Pobjednike nagradnog natječaja odredit će žiri sastavljen od djelatnika Organizatora.


Članak 5. Pravo sudjelovanja
5.1. U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora ni članovi njihovih obitelji.
5.2. U Natječaju mogu sudjelovati osobe iznad 18 godina starosti.


Članak 6. Diskvalifikacija
6.1. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike za vrijeme trajanja natječaja, u sljedećim slučajevima: - ako sudionik prekrši ova pravila - ako odgovor sudionika nije u skladu s temom Natječaja - ako je odgovor korisnika uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na njoj se nalaze javne osobe ili osobe koje nisu dale svoj pristanak za prijavu na Natječaj - ako odgovor sudionika na bilo koji način izražava (ili omalovažava tuđa) vjerska ili politička uvjerenja - ako komentar prikazuje sadržaj koji nije u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.


Članak 7. Nagrade
7.1. Fond nagrada sastoji se od 40 (četrdeset) trodnevnih ulaznica za festival Ultra Europe.
7.2. Sudionici u ovom Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od onih koje su navedene u ovim pravilima.
7.3. Nagrade se mogu preuzeti u trgovačkom centru do 15.07.2016 uz predočenje osobne iskaznice ili nekog drugog identifikacijskog dokumenta.
7.4. Nagrade se ne mogu zamijeniti za druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu.


Članak 8. Rezultati Natječaja i preuzimanje nagrade
8.1. Imena dobitnika koji osvajaju nagrade putem Facebooka bit će objavljena na Facebook stranici Mall of Splita redom: 6. srpnja za prvi zadatak
9. srpnja za drugi zadatak
11. srpnja za treći zadatak
14. srpnja za četvrti zadatak

8.2. Imena dobitnika koji osvajaju nagrade putem Instagrama bit će objavljena na Instagram stranici Mall of Splita 14. srpnja.
8.3. Ako je netko od odabranih dobitnika objavio status pod pseudonimom, dužan je u inbox Organizatora na Instagramu ili Facebooku ostaviti svoje puno ime i prezime kako bi mogao preuzeti nagradu.
8.4. Ako se dobitnici ne jave u roku 24 sata od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem plasiranom i nastavno tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 24 sata od postavljanja obavijesti
8.5. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora Natječaja prema dobitniku.
8.6. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime sukladno st.1.i st. 2. ovog članka objavi.


Članak 9. Zaštita osobnih podataka
9.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju Organizatora da koristi njihove odgovore, osobne podatke i fotografije, bez prava na naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj, te komunikaciju marketinških aktivnosti Mall of Split.


Članak 10. Prekid natječaja
10.1. Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u tom slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.


Članak 11. Prihvaćanje pravila
11.1. Sudionik Natječaja prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
11.2. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila. 11.3. O promjenama u pravilima organizator će obavijestiti sudionike objavom na Facebook stranici www.facebook.com/MallOfSpliti na www.mallofsplit.hr


Članak 12. Tumač pravila
12.1. Glavni tumač ovog pravilnika je Organizator Natječaja.


Članak 13. Pravna nadležnost
13.1. Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog Pravilnika pokušati riješiti sporazumno, ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.


Split, 3.7. 2016. Mall of Split