GALEB 1950 – 15% na pranje s impregnacijom ski odijela!